કાયદો અને વ્યવસ્થા : અગ્નિકાંડને લઇ તંત્ર સામે ઉઠેલા રોષને લઇ કોર્પોરેટર ડી પી વેકરીયા સાથે ચર્ચા