સત્તાની શતરંજ ભાગ 59 : વોર્ડ નં 02 બીટીપી ઉમેદવારોએ કરી મતદાનની અપીલ

News Of Gujarat #S9news #GujaratNews #Surat www.s9news.com