સત્તાની શતરંજ ભાગ 63 : બીજેપી દ્વારા વોર્ડ નં.26 માં યુવા અને શિક્ષિત ઉમેદવારોને અપાયું પ્રાધાન્ય

News Of Gujarat #S9news #GujaratNews #Surat www.s9news.com