સત્તાની શતરંજ ભાગ 65 : મતદાનના દિવસે વરિષ્ટ પત્રકાર નરેશ વરિયા સાથે વાતચીત

News Of Gujarat #S9news #GujaratNews #Surat www.s9news.com