સુરત : કોરોના મહામારીને રોકવા હીરાબજાર શનિ - રવિ સ્વંયભૂ બંધ છતાં ટોળા એકઠા થયા

News Of Gujarat #S9news #GujaratNews #Surat www.s9news.com