સુરત ચૂંટણી બ્રેકીંગ : વોર્ડ નંબર 18 માં ભાજપના ચારે ચાર ઉમેદવારોની જીત

સુરત બ્રેકીંગ
વોર્ડ નંબર 18 ના બીજેપીના 4 ઉમદવારની થઈ જીત
4 ઉમેદવાર માં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો
ભારત માતાકી જય ના નારા સાથે ખુશીનો માહોલ