સુરત ચૂંટણી બ્રેકીંગ : વોર્ડ નંબર 19ના બીજેપીના 4 ઉમદવારની થઈ જીત

સુરત બ્રેકીંગ
વોર્ડ નંબર 19 ના બીજેપીના 4 ઉમદવારની થઈ જીત
4 ઉમેદવારમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો
ભારત માતાકી જય ના નારા સાથે ખુશીનો માહોલ