સુરત : 65 વર્ષિય વૃદ્ધાએ જમવાનું ન બનાવતા 45 વર્ષીય પ્રેમીએ ગળુ દબાવી હત્યા કરી

News Of Gujarat
#S9news #GujaratNews #Surat
www.s9news.com