અરવલ્લી : મોટી મોરી ગામે સ્વયંભૂ નીલકંઠ મહાદેવનો પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ યોજાયો