અમરેલી : ગરીબ મજૂરને વીજ વિભાગે ફટકાર્યું 5 લાખ 80 હજારનું બિલ