જામનગર : નવાગામની પ્રાથમિક શાળા ખાતે પ્રવેશોત્સવ યોજાયો