પંચમહાલ : જેઠાભાઈ ભરવાડે ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટની ફાઈનલ મેચમાં આપી હાજરી