સુરત : મહાનગર પાલિકાના તંત્રે પ્રિ-મોન્સૂનને લઇ તાબડતોડ બેઠક બોલાવી