સુરત : ઈટાલીયા ફિટનેસ દ્વારા વન ડે ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરાયું