રાજપીપલા : કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અમિત શાહનો ભવ્ય રોડ શો યોજવામાં આવ્યો