ખેડબ્રમ્હા : માર્કેટ યાર્ડ ખાતે ભાજપની કારોબારીની બેઠક યોજવામાં આવી