કામરેજ : ભાજપના ઉમેદવાર પ્રફુલભાઈ પાનસુરીયાએ લોકોનો કર્યો આભાર વ્યક્ત