રાજકોટ : ભાજપ ઉમેદવાર ની જ્વલંત વિજય થતા વિજયોત્સવ ઉજવાયો