સુરત : AIMIMના ઉમેદવાર વસીમ ખુરેશીએ આગામી કાર્યક્રમોની રૂપરેખા જાહેર કરી