ધાનેરા : જડિયા ગામે ડેપ્યુટી સરપંચ તરીકે સોલંકી સેલસિંહજી ધૂડજીની વરણી