સુરેન્દ્રનગર : પરિવર્તન શિક્ષણધામનું ખાતમુહૂર્ત અને વિદ્યાર્થી સન્માન સમારોહ