ભેસાણ : વિસાવદર બેઠક પર આમ આદમી પાર્ટીનું ઝાડુ ફરી વળ્યું